Wat is een pelletketel

WAT IS EEN PELLETKETEL?

Een pelletketel is een innovatief verwarmingssysteem dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd zorgt voor een lagere CO2-uitstoot. Het systeem werkt op basis van houtpellets, die geproduceerd worden uit afvalhout en zaagsel. Hierdoor wordt er geen extra hout gekapt voor de productie van deze pellets.

Wanneer de houtpellets verbrand worden in de pelletketel, komt er warmte vrij die wordt gebruikt om uw huis en water te verwarmen. Dit gebeurt via uw centrale verwarmingssysteem en warm waterinstallatie. De pelletketel is daardoor een duurzaam alternatief voor traditionele verwarmingssystemen, zoals gas- of oliegestookte ketels.

Een ander voordeel van de pelletketel is dat het systeem op afstand bediend kan worden via WiFi. Hierdoor kunt u de temperatuur in uw huis regelen en aanpassen, waar u ook bent. Bovendien kan de pelletketel dankzij de internetverbinding informatie over de weersverwachtingen opvragen en deze gebruiken om de optimale hoeveelheid pellets te verbranden. Dit zorgt voor een efficiënter en zuiniger gebruik van de pellets, wat resulteert in een lagere energierekening en minder belasting van het milieu.

Kortom, een pelletketel is een duurzaam en efficiënt verwarmingssysteem dat gebruik maakt van hernieuwbare energiebronnen en tegelijkertijd zorgt voor een lagere CO2-uitstoot.

 
Voorraadsysteem

Een pelletketel gebruikt houtpellets als brandstof. De pellets worden opgeslagen in een voorraadsysteem en via een wormschroef naar de brander getransporteerd. De warmte die vrijkomt bij de verbranding wordt gebruikt om water te verwarmen en het huis te verwarmen. Pelletketels zijn een duurzame en milieuvriendelijke manier van verwarmen.

 
VERBRANDING

Verbranding van houtpellets zorgt voor warmte die het buffervat op temperatuur houdt. Het buffervat slaat het verwarmde water op, dat gebruikt kan worden om de woning te verwarmen. Dit maakt de pelletketel efficiënt en betrouwbaar als verwarmingssysteem.

CV-LEIDINGSYSTEEM

Een pelletketel is aangesloten op het cv-leidingsysteem voor hoge of lage temperatuurverwarming en verwarmt ook het sanitair warm water met warmte uit het buffervat. Zo is de pelletketel een veelzijdig en efficiënt verwarmingssysteem.

Vragen en antwoorden over pellets:

Kort samengevat: om ecologische, economische en ideologische redenen. Houtpellets verbranden CO2-neutraal; dat wil zeggen: ze stoten bij de verbranding precies zoveel CO2 uit als de boom eerder uit de lucht heeft opgenomen en weer tot zuurstof heeft omgevormd.

Verwarmen met houtpellets is duurzaam voordelig. De prijs is niet aan de olieprijs gekoppeld, maar wordt marktconform bepaald aan de hand van vraag en aanbod. Daarom is de prijs voorspelbaar en sinds jaren gunstiger dan stookolie.

Hout is een regionale grondstof en de pelletindustrie is overal aanwezig. Dat geeft meerdere voordelen voor de verbruiker: hij ondersteunt de regionale economie en zorgt voor werkgelegenheid. In tegenstelling tot olie, die in toenemende mate uit crisisgebieden zoals het Midden-Oosten wordt geleverd of tot gas, waar bij levering de gebruiker net zo goed afhankelijk is van politieke beslissingen in het buitenland, verwarmen eigenaars van pelletketels met een veilige brandstof.

Het beste aan een pelletverwarming: bij al deze voordelen biedt een pelletketel vrijwel hetzelfde comfort als een ketel op stookolie of gas en kan daarom flexibel worden toegepast: zowel bij eengezingswoningen als bij bedrijven en de industriesector. Een pelletketel is altijd de geschikte oplossing.

Houtpellets zijn cilindrisch samengeperste staafjes van droge, natuurlijke houtresten (zaag- en schaafspanen) uit de zaagindustrie.
Ze hebben een diameter van 6 mm en een lengte van 10 tot 25 mm. Ze worden onder hoge druk samengeperst (zonder chemische bindmiddelen) en hebben een extreem laag watergehalte, en een hoge energie-inhoud en verbrandingswaarde. Houtpellets worden in kilogram aangeboden. 1 m³ pellets heeft een gewicht van 650 kg.
Ter vergelijking:
2 kg pellets >> circa 1 liter olie
1 m³ pellets >> circa 320 liter olie

Nee.

Voor de productie van houtpellets worden uitsluitend resten uit de houtverwerking gebruikt. In de zaagindustrie bijvoorbeeld, wordt van iedere verwerkte boom tot 35 procent onbenut gelaten in de vorm van spanen en zaagmeel (‘afval’). Dit aandeel kan worden gebruikt voor de pelletproductie. Bovendien is hout een hernieuwbare grondstof, en heeft Duitsland met circa 3,6 miljard m³ de grootste houtvoorraad in Europa. Jaarlijks is er een aangroei van 120 miljoen m³ hout. Slechts zo’n 70 procent van het hout dat jaarlijks bijgroeit, wordt überhaupt economisch benut en nog geen 5 procent in de vorm van pellets. Bovendien zorgt een wettelijk voorgeschreven, duurzaam bosbeheer ervoor dat een uitputting van de bossen is uitgesloten.

Door wijd verspreide productie- en handelsstructuren zijn pellets in heel Nederland leverbaar.
Met een productie van 2,1 miljoen ton in het jaar 2014 is Duitsland na de VS wereldwijd het land met de hoogste productie. Bovendien produceren de Duitse pelletfabrikanten meer pellets dan er worden verbruikt. De rest wordt geëxporteerd. Gepaard aan het aantal productievestigingen heeft zich een net van ondertussen meer dan 300 pelletverkopers ontwikkeld.

Het gebruik van olie en gas daarentegen is allesbehalve duurzaam, want de fossiele energiedragers zijn sneller uitgeput dan verwacht.

De pelletfabrikanten investeren voor de toekomst.
De productiecapaciteit van de Duitse pelletfabrikanten neemt gestadig toe. Met nieuwe investeringen versterken ze hun bedrijven voor de stijgende vraag. Momenteel wordt circa 30 procent van de productie geëxporteerd.
Net als bij alle energiemarkten is ook de pelletprijs onderhevig aan zekere schommelingen. De pelletmarkt is echter dankzij de veelvuldige aanbodstructuur transparant en toont zich daardoor zeer gebruikersvriendelijk. De pelletprijs is sinds ruim tien jaar op een stabiel prijsniveau gebleven, in tegenstelling tot fossiele energiebronnen, zoals olie en gas. In de laatste acht jaar steeg de olieprijs tot de dubbele prijs, de pelletprijs steeg in de vergelijkbare periode met minder dan 20 procent.
In het algemeen is het raadzaam de pelletopslag in de zomer te vullen, aangezien de prijs in de winter meestal hoger is dan in de zomermaanden.

De pelletprijs is niet aan de olieprijs gekoppeld, maar wordt bepaald aan de hand van vraag en aanbod.
In de laatste jaren bleef de pelletprijs stabiel. De onafhankelijkheid van beursspeculaties of internationale crisissen, die bijvoorbeeld bij de handel van fossiele energiedragers gangbaar zijn, zorgt voor een stabiele prijs van de houtpellets.
Klimaatneutraal verwarmen wordt door de regering aangemoedigd en de aanschaf van een pelletketel wordt in bepaalde gevallen gesubsidieerd. De voordelige brandstof pellets maakt de aanschaf van een nieuwe en moderne pelletketel binnen enkele jaren rendabel.

Het produceren van pellets vraagt slechts zo´n 2,7 procent van de stookwaarde van de pellets.
Vergeleken daarmee bedraagt de productie-energie voor stookolie zo’n 12 procent, voor LPG zo’n 14,5 procent.

Voor pellets is er vanaf januari 2010 het ENplus-keurmerk, om een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de pelletverwarming te garanderen.
Zo geven droge pellets wezenlijk meer energie af dan pellets met een hoog vochtgehalte. Bovendien kan de verbrandingstechniek door genormeerde pellets zeer nauwkeurig worden ingesteld en zo de energie-inhoud van de pellets tot 95 procent worden gebruikt.

Wie met kwalitatief hoogwaardige pellets verwarmt, heeft bovendien minder onderhoud.

De nieuwe norm zorgt met haar strenge grenswaarden in heel Europa voor een probleemloze pelletkwaliteit. Daardoor wordt de gehele toeleveringsketen vanaf de productie tot aan levering bij de eindklant bewaakt en zo is een hogere bescherming van de gebruiker gegarandeerd. Hierin zijn naast de verbrandingswaarde ook het watergehalte, het asaandeel, lengte, diameter en andere criteria gedefinieerd.

Let daarom bij het kopen van de pellets op een ENplus- en/of DINplus-keurmerk. De betreffende kwaliteitscriteria zijn voor gecontroleerde fabrikanten bindend!
Meer info op www.enplus-pellets.com

De verbrandingswaarde van pellets is met 4,9 kWh/kg genormeerd.
De verbrandingswaarde van een liter stookolie bedraagt 10 kWh en die van 1 m³ aardgas eveneens 10 kWh.
Daarom geldt: 2 kg pellets ~ 1 liter stookolie ~ 1 m³ aardgas.

Er zijn in principe twee mogelijkheden: een textielsilo van hoogwaardig polyesterdoek of een pelletvoorraadruimte.
De textielsilo is eenvoudig en snel te monteren, voordelig in prijs en bovendien stofdicht. Het weefsel is echter wel luchtdoorlatend, waarmee de textielsilo een ideale opslagmogelijkheid voor pellets biedt. Als de textielsilo tegen zon en regen wordt beschermd, kan hij zelfs buitenshuis worden opgesteld. Innovatieve textielsilo’s hebben bovendien 60 procent meer opslagcapaciteit bij eenzelfde ruimtegebruik. De levering van pellets vindt plaats per tankwagen, van waaruit de pellets door luchtdruk in de opslagruimte of tank worden geblazen. In tegenstelling tot stookolie geven pellets geen geur af en kunnen ze proper en makkelijk opgeslagen worden.

Pellets worden best opgeslaan in een droge opslagruimte.
Er wordt aangeraden om pellets niet langer dan 1,5 à 2 jaar te bewaren.

Niet alleen de kwaliteit van de pellets speelt hierbij een rol, ook de uitvoering en vormgeving van de opslagruimte zijn van belang.
De wanden, de vloer en het plafond van de opslagruimte moeten volkomen droog zijn, aangezien de houtpellets anders kunnen opzwellen en uiteenvallen. Vochtige pellets kunnen leiden tot storingen tijdens het transport van opslagruimte naar pelletketel en tijdens de verbranding.
Een zelfgemaakte voorraadruimte moet altijd over een gladde schuine bodem onder een hoek van ten minste 40 graden beschikken. Als er geen schuine bodem aanwezig is, de hoek te klein is of het oppervlak te ruw, ontstaat onderin een ophoping van pellets.

Elke vorm van verbranding zorgt voor emissies.
Pelletverwarmingen verbranden echter CO2-neutraal, aangezien er slechts zoveel CO2 vrijkomt als de boom tijdens het groeien heeft opgenomen en ook bij de natuurlijke verrotting zou worden afgegeven. De CO2-uitstoot is dus zeer gering. Bovendien blijven pelletverwarmingen nu al onder de grenswaarden voor fijnstof van de strengere nomeringen voor 2020. Verbrandingscontrole, automatische brandstoftoevoer en luchtregeling leiden (samen met de genormeerde, droge brandstof van natuurlijk hout zonder toegevoegde stoffen) ertoe dat pelletverwarmingen nu al zonder filter kunnen voldoen aan deze strenge criteria.

Een pelletketel is een investering voor meer dan 20 jaar: de gebruiker kiest een toekomstgericht verwarmingssysteem, met voorspelbare brandstofkost.

Met een extra productaanbod biedt u uw klanten meer keuzemogelijkheden en meer aantrekkelijkheid. Door u te specialiseren in het plaatsen van pelletketels, creëert u zelfs een ‘unique sellingpoint’ ten opzichte van uw concurrenten in de omgeving. Als specialist voor hernieuwbare brandstoffen kunt u een grotere klantenkring opbouwen.

Pelletketels zijn flexibel inzetbaar en geschikt voor ieder warmtesysteem: hetzij voor radiatoren-, wand- of vloerverwarming, voor eengezinswoningen of voor bedrijfsgebouwen. Voor gebouwen zonder kelder of wanneer de aanwezige plaats moet worden gebruikt voor bewoning of opslag, biedt ÖkoFEN de EnergyBox voor buitenopstelling.

 

Is mijn woning geschikt voor een pelletketel?

Als u overweegt om over te stappen op een pelletketel, is het belangrijk om te weten of uw woning geschikt is voor deze verwarmingsmethode. Het eerste waar u naar moet kijken is de beschikbare ruimte. Een pelletketel heeft voldoende ruimte nodig om geïnstalleerd te worden. Dit kan binnen in huis zijn, maar ook in de schuur of een andere dichtbijgelegen plek.

Gelukkig zijn er tegenwoordig pelletketels verkrijgbaar die slechts 0,9 vierkante meter in beslag nemen. Dat betekent dat het installeren van een pelletketel in kleinere ruimtes ook mogelijk is. Maar ongeacht de grootte van de pelletketel, moet je ook rekening houden met de ruimte die nodig is voor de voorraad van houtpellets.

Als u voldoende ruimte hebt, is een pelletketel een milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier om uw huis te verwarmen. Het branden van houtpellets is een duurzame verwarmingsmethode die veel minder CO2-uitstoot genereert dan verwarmingsmethodes die op gas of olie werken. Daarnaast is het gebruik van houtpellets vaak goedkoper dan het gebruik van gas of olie.

Bij Pel Energie denken we graag met u mee. We plannen eerst een afspraak in om uw specifieke situatie te bekijken. Zo kunnen we u een passend voorstel doen voor een pelletketel die aan uw behoeften voldoet. We streven ernaar om onze klanten de best mogelijke oplossingen te bieden voor hun verwarmingsbehoeften.

PEL Energie levert niet alleen de pelletketel en installeert deze, maar biedt ook jaarlijks onderhoud. U kunt dus altijd rekenen op een continue hoogwaardige service en één centraal aanspreekpunt. We vinden het belangrijk om onze klanten een zorgeloze ervaring te bieden en streven ernaar om eventuele problemen snel op te lossen.