Privacyverklaring

Privacybeleid volgens artikel 13 van de GDPR

Laatste update: 3 maart 2023

Bedankt voor uw interesse in de informatie op onze website!

Met behulp van deze Privacy Policy willen wij de gebruikers van onze website informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerkte persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn in dit verband alle informatie waarmee u als gebruiker van onze website persoonlijk kan worden geïdentificeerd, inclusief uw IP-adres en informatie die is opgeslagen in cookies.

In een algemeen deel van dit Privacybeleid geven wij u informatie over gegevensbescherming, die in het algemeen van toepassing is op onze gegevensverwerking, met inbegrip van het verzamelen van gegevens op onze website. In het bijzonder wordt u als betrokkene geïnformeerd over de rechten waarop u recht heeft.

De termen die in ons Privacybeleid en in onze praktijk voor gegevensbescherming worden gebruikt, zijn gebaseerd op de bepalingen van de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (“GDPR”) en andere relevante nationale wettelijke bepalingen.

Regelaar volgens de GDPR

PEL Energie B.V.
Amperestraat 11-G/H
1446 TP Purmerend

E-mail: info@pelenergie.nl

Tel: +31 (0)299-723040

Verzameling van gegevens op onze website

Enerzijds worden er persoonlijke gegevens van u verzameld wanneer u ons deze gegevens uitdrukkelijk meedeelt, anderzijds worden er automatisch gegevens, met name technische gegevens, verzameld wanneer u onze website bezoekt. Een deel van deze gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat onze website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse. U kunt onze website echter gebruiken zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken.

Cookies

Wij gebruiken cookies om onze website zo gebruiksvriendelijk en functioneel mogelijk voor u te maken. Sommige van deze cookies worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de site.

Cookies zijn kleine pakketjes met gegevens die worden uitgewisseld tussen uw browser en onze webserver wanneer u onze website bezoekt. Ze veroorzaken geen schade en worden uitsluitend gebruikt om de bezoekers van de website te herkennen. Cookies kunnen alleen informatie opslaan die door uw browser wordt verstrekt, bijvoorbeeld informatie die u in uw browser hebt ingevoerd of die beschikbaar is op de website. Cookies kunnen geen code uitvoeren en kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw eindapparaat.

De volgende keer dat u onze website bezoekt met hetzelfde apparaat, kan de informatie die in de cookies is opgeslagen, naar ons worden teruggestuurd (“first party cookie”) of naar een webapplicatie van een derde partij waartoe de cookie behoort (“third party cookie”). Met de informatie die wordt opgeslagen en teruggestuurd, kan elke webapplicatie herkennen dat u de website al hebt geopend en bezocht met behulp van de browser op uw apparaat.

Cookies bevatten de volgende informatie:

– Naam van de cookie

– Naam van de server waarvan de cookie afkomstig is

– Cookie-ID-nummer

– Een vervaldatum, waarna de cookie automatisch wordt verwijderd.

We classificeren de cookies in de volgende categorieën, afhankelijk van hun doel en functie:

– Technisch noodzakelijke cookies, om de technische werking en de basisfuncties van onze website te waarborgen. Deze soorten cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw instellingen te behouden terwijl u door onze website navigeert; of ze kunnen ervoor zorgen dat belangrijke informatie gedurende de hele sessie wordt bewaard (bijv. login, winkelwagen).

– Statistische cookies, om te begrijpen hoe bezoekers met onze website omgaan door alleen op anonieme basis informatie te verzamelen en te analyseren. Op deze manier krijgen we waardevolle inzichten om zowel de website als onze producten en diensten te optimaliseren.

– Marketing cookies, om gerichte promotie- en marketingactiviteiten voor gebruikers van onze website mogelijk te maken.

– Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we samen met individuele cookie-providers proberen te classificeren.

Afhankelijk van de opslagperiode verdelen we cookies ook in sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies slaan informatie op die wordt gebruikt tijdens uw huidige browsersessie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten. Er blijft geen informatie op uw apparaat achter. Permanente cookies slaan informatie op tussen twee bezoeken aan de website. Op basis van deze informatie wordt u bij uw volgende bezoek herkend als terugkerende bezoeker en zal de website hierop reageren. De levensduur van een permanente cookie wordt bepaald door de aanbieder van de cookie.

De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is ons legitiem belang bij de technisch storingsvrije werking en het soepel functioneren van onze website zoals beschreven in Art. 6 lid 1 letter f van de GDPR. Het gebruik van statistische en marketing cookies is afhankelijk van uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de GDPR. 6 lid 1 sub a van de GDPR. U kunt uw toestemming voor het toekomstig gebruik van cookies te allen tijde intrekken, conform Art. 6 lid 1 sub a. van de GDPR. 7 lid 3 van de GDPR. Uw toestemming is vrijwillig. Indien geen toestemming wordt gegeven, ontstaan er geen nadelen. Voor meer informatie over de cookies die we daadwerkelijk gebruiken (met name hun doel en levensduur) verwijzen we naar dit Privacybeleid en naar de informatie in onze cookiebanner over de cookies die we gebruiken.

U kunt uw webbrowser ook zo instellen dat deze geen cookies in het algemeen op uw apparaat opslaat of dat u bij elk bezoek aan de site wordt gevraagd of u het gebruik van cookies accepteert. Cookies die al zijn opgeslagen kunnen op elk moment worden verwijderd. Raadpleeg de Help-sectie van uw browser om te weten te komen hoe u dit moet doen.

Houd er rekening mee dat een algemene deactivering van cookies kan leiden tot functionele beperkingen op onze website.

Facebook-pixels

Wij gebruiken de Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook op onze website voor analyse en optimalisatie en voor de commerciële exploitatie van onze website. Deze tool wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (‘Facebook’). Voor deze vorm van gegevensverwerking zijn wij gezamenlijk met Facebook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, zoals beschreven in Art. 26 van de GDPR.

De informatie die nodig is voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid in overeenstemming met artikel 13, lid 1, onder a) en b), van de GDPR is te vinden in het databeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. De toevoeging voor de voor de verwerking verantwoordelijken, die we met Facebook hebben afgesloten om de nakoming van de verplichting uit hoofde van de GDPR met betrekking tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid vast te stellen, is van toepassing. In dit verband is met Facebook overeengekomen dat Facebook verantwoordelijk is voor het vervullen van de rechten van de betrokkenen in overeenstemming met de artikelen 15-20 van de GDPR met betrekking tot de persoonsgegevens die door Facebook na gezamenlijke verwerking zijn opgeslagen.

LET OP: In het kader van deze dienst worden gegevens overgedragen aan de VS of kan een dergelijke overdracht niet worden uitgesloten.

De Facebook Pixel maakt het voor Facebook mogelijk om bezoekers van onze website te identificeren als doelgroep voor het weergeven van advertenties (‘Facebook-advertenties’). Daarom gebruiken wij het Facebook Pixel om onze Facebook-advertenties alleen te tonen aan Facebook-gebruikers die interesse hebben getoond in ons online productaanbod, of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesses in specifieke onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de websites die zij hebben bezocht), die wij delen met Facebook (d.w.z. ‘custom audiences’). Door het gebruik van het Facebook Pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en geen ongemak veroorzaken. Bovendien, door het gebruik van de Facebook Pixel, kunnen we de effectiviteit van Facebook advertenties te evalueren voor statistische en marktonderzoek doeleinden door te zien of de gebruiker werd omgeleid naar onze website na het klikken op een Facebook-advertentie (dat wil zeggen ‘conversie’).

Deze verwerking van uw cookiegegevens is onder voorbehoud van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 onder a van de GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst. U kunt voorkomen dat Facebook-Pixel uw gegevens verzamelt en verwerkt voor de weergave van Facebook-advertenties.

Meer informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens door Facebook, inclusief de wettelijke basis waarop Facebook zich baseert en de mogelijkheden om de rechten van de betrokkenen ten opzichte van Facebook uit te oefenen, kunt u vinden in de Facebook Data Policy op https://www.facebook.com/policy.php.

Als u wilt controleren wat voor soort advertenties aan u worden getoond op Facebook, kunt u naar de pagina gaan die Facebook voor dit doel heeft ingericht en de instructies voor het configureren van gebruikersgerichte advertenties volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De gekozen instellingen worden toegepast op alle platforms, wat betekent dat ze van toepassing zijn op alle apparaten van uw desktop tot mobiel.

Facebook verwerkt gegevens in overeenstemming met zijn privacybeleid. Voor algemene informatie over de presentatie van Facebook-advertenties, zie: https://www.facebook.com/policy.php. Meer specifieke, gedetailleerde informatie over Facebook-Pixel en de werking ervan vindt u op de Help-pagina’s van Facebook: https://en-gb.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

Google Analytics

Wij gebruiken de functies van de webanalysedienst Google Analytics op onze website om het gebruikersgedrag te analyseren en onze website te optimaliseren. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’).

LET OP: In het kader van deze dienst worden gegevens overgedragen aan de VS of kan een dergelijke overdracht niet worden uitgesloten.

In het algemeen wordt informatie over uw gebruik van de website naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen, zoals het type en de versie van de browser die u hebt gebruikt, het besturingssysteem dat u hebt gebruikt, de site die u hebt bezocht voordat u onze site bezocht, de hostnaam van de computer (IP-adres) die u hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, en het tijdstip van uw aanvraag voor een server. Voor dit doel hebben wij een contract met Google afgesloten voor de contractuele verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 28 van de GDPR.

Op ons verzoek zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van onze website te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen onze website op te stellen en om aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van onze website en van het internet te leveren. Volgens Google wordt het door uw browser opgegeven IP-adres niet aan andere gegevens van Google toegevoegd.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering, wat betekent dat wij deze website hebben uitgebreid met de code ‘anonymizeIP’. Dit zorgt ervoor dat uw IP-adres wordt afgeschermd, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt een volledig IP-adres naar een server van Google gestuurd en daar ingekort.

De gegevens over het gebruik van onze website worden onmiddellijk na het verstrijken van de door ons vastgestelde opslaglimieten gewist. Google Analytics geeft ons de volgende opties voor de opslaglimieten: 14 maanden, 26 maanden, 38 maanden, 50 maanden of geen automatische verwijdering. U kunt ons op elk moment vragen naar de huidige opslaglimiet die wij hebben ingesteld.

De verwerking van uw gegevens met behulp van Google Analytics is onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1 onder a van de GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR. 7 lid 3 van de GDPR.

U kunt het verzamelen van gegevens ook blokkeren door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via onderstaande link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens gebruikt en over de mogelijkheden om uw toestemming in te stellen en in te trekken, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Dubbelklik

Wij maken gebruik van de dienst Doubleclick die Google op onze website aanbiedt voor analyse en optimalisatie en voor de commerciële exploitatie van onze website. Deze tool wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Google’). Dit gebeurt door middel van een pseudoniem identificatienummer (pID), dat wordt ontvangen door en toegewezen aan uw browser. Deze pID stelt de dienst in staat om te detecteren welke advertenties al aan u zijn getoond en welke zijn geopend.

LET OP: In het kader van deze dienst worden gegevens overgedragen aan de VS of kan een dergelijke overdracht niet worden uitgesloten.

Deze gegevens worden gebruikt om advertenties weer te geven op een website, zodat Google kan zien welke pagina’s u hebt bezocht. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen voor analyse. Google mag deze gegevens alleen aan derden doorgeven in overeenstemming met de wettelijke bepalingen of in het kader van de contractuele gegevensverwerking. Google mag uw gegevens in geen geval toevoegen aan andere gegevens die zij heeft verzameld.

De verwerking van uw gegevens is onderworpen aan uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder a), van de GDPR. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, met werking voor de toekomst.

Voor meer informatie over de manier waarop Google uw gegevens gebruikt en over de mogelijkheden om uw toestemming in te stellen en in te trekken, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google op (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en) en naar de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google reCAPTCHA

Onze website maakt gebruik van de “ReCAPTCHA” service van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”) om bots op te sporen en spam te voorkomen.

LET OP: In het kader van deze dienst worden gegevens overgedragen aan de VS of kan een dergelijke overdracht niet worden uitgesloten.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevens die op onze website worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker onze website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie. De volgende lijst met verzamelde browser- en gebruikersdata maakt geen aanspraak op volledigheid. Het zijn eerder voorbeelden van gegevens die, voor zover wij weten, door Google worden verwerkt:

• het adres van de pagina waar de bezoeker vandaan komt

• IP-adres

• Informatie over het besturingssysteem

• Cookies

• Gedrag van de muis en het toetsenbord

• Datum- en taalinstellingen

• Alle Java-Script-objecten

• Schermresolutie

De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google en gebruikt door Google. De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Hoeveel en welke gegevens Google precies opslaat, wordt door Google niet in detail gecommuniceerd. Voor de uitvoering van de dienst worden cookies gebruikt. Deze cookies hebben een unieke identificatie nodig voor het bijhouden van de gegevens. Volgens Google wordt het IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van andere Google-services, tenzij u tijdens het gebruik van de reCAPTCHA-plug-in op uw Google-account bent ingelogd.

Google Tag Manager

We maken gebruik van de service Google Tag Manager op onze website. Deze service wordt geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).

De Tag Manager wordt gebruikt om websitetags te beheren via een interface. Dit stelt ons in staat om code snippets zoals tracking codes of conversie pixels in onze website te embedden zonder de broncode te verstoren. In dit proces worden de Tag Manager-gegevens alleen overgedragen; ze worden niet verzameld of opgeslagen. De Tag Manager zelf is een domein zonder cookies en verwerkt geen persoonlijke gegevens, omdat het alleen wordt gebruikt voor het beheer van andere diensten die op onze website worden gebruikt. De Tag Manager triggert andere tags die op hun beurt gegevens verzamelen onder specifieke omstandigheden. De Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens. Als u ervoor heeft gekozen om cookies op onze site in het algemeen te deactiveren of om specifieke cookies te deactiveren, blijft dit van kracht voor alle tracking-tags die met behulp van de Tag Manager worden geïmplementeerd.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op de volgende Google-websites:

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=deFAQ

Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.htmlUse

Beleid Google Tag Manager: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Hosting

In het proces van het hosten van onze website, slaan we alle gegevens op die verband houden met de werking van onze website. Dit is noodzakelijk om de werking van onze website mogelijk te maken. Daarom verwerken wij deze gegevens op grond van ons rechtmatige belang bij het optimaliseren van onze website zoals beschreven onder Art. 6 lid 1 letter f van de GDPR. Om toegang te verlenen tot onze website maken wij gebruik van de diensten van webhostingproviders, aan wie wij de genoemde gegevens verstrekken in het kader van de contractuele verwerking conform artikel 6, lid 1, onder f, van de GDPR. 28 van de GDPR.

Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt, worden uw gegevens gebruikt om uw contactaanvraag te verwerken en af te handelen in het kader van de uitvoering van de precontractuele rechten en verplichtingen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 onder b van de GDPR. Om uw verzoek te behandelen en te beantwoorden is het noodzakelijk dat wij uw gegevens verwerken; anders kunnen wij uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk beantwoorden. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen in een klantenbestand en leads op grond van ons rechtmatig belang bij direct marketing zoals beschreven in Art. 6 lid 1 sub f van de GDPR.

Wij verwijderen uw verzoek en contactgegevens wanneer uw verzoek definitief is beantwoord en er geen wettelijke termijn is voor het opslaan van deze gegevens voorafgaand aan de verwijdering (bijvoorbeeld op grond van een latere contractuele relatie). Dit is meestal het geval wanneer er drie jaar achter elkaar geen contact meer met u is.

 

Serverlogbestanden

Om technische redenen, met name om een goed functionerende en veilige website te waarborgen, verwerken wij de technisch noodzakelijke gegevens over de toegang tot onze website in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons stuurt.

De toegangsgegevens die we verwerken zijn onder andere:

• De naam van de website die u bezoekt

• Het browsertype (inclusief versie) dat u gebruikt

• Het besturingssysteem dat u gebruikt

• De site die u hebt bezocht voordat u onze site bezocht (referrer URL)

• Het tijdstip van uw serveraanvraag

• De hoeveelheid overgedragen gegevens

• De hostnaam van de computer (IP-adres) die u gebruikt om toegang te krijgen tot de site

Deze gegevens zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon en worden uitsluitend gebruikt om statistische analyses uit te voeren en om onze website te bedienen en te verbeteren, terwijl ook onze site wordt geoptimaliseerd en beveiligd. Deze gegevens worden uitsluitend naar onze website-exploitant gestuurd. De gegevens zijn niet verbonden of geaggregeerd met andere gegevensbronnen. In geval van verdenking van onrechtmatig gebruik van onze website behouden wij ons het recht voor om de gegevens met terugwerkende kracht te onderzoeken. Deze gegevensverwerking vindt plaats op grond van ons rechtmatige belang bij de instandhouding van een technisch storingsvrije en optimale website, zoals beschreven onder Art. 6 lid 1 letter f van de GDPR.

De toegangsgegevens worden binnen een korte periode na het vervullen van hun doel gewist (meestal binnen enkele dagen), tenzij verdere opslag nodig is voor de bewijsvoering. In dergelijke gevallen worden de gegevens opgeslagen totdat het incident definitief is opgelost.

SSL-codering

Binnen uw bezoek aan onze website gebruiken we de wijdverspreide SSL-procedure (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste niveau van encryptie dat door uw browser wordt ondersteund. U kunt zien of een afzonderlijke pagina van onze website in gecodeerde vorm wordt verzonden door de gesloten weergave van de sleutel of het slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser. Wij gebruiken deze coderingsprocedure op basis van onze gerechtvaardigde belangstelling voor het gebruik van geschikte coderingstechnieken in overeenstemming met Art. 6 paragraaf 1 lit. f GDPR.

Ook maken we gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen conform Art. 32 GDPR om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en worden op de nieuwste stand van de techniek gehouden.

Algemene informatie over gegevensbescherming

De volgende bepalingen in de principes zijn niet alleen van toepassing op de gegevensverzameling op onze website, maar ook in het algemeen op andere verwerkingen van persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn informatie die individueel aan u kunnen worden toegewezen. Voorbeelden hiervan zijn uw adres, naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer. Informatie zoals het aantal gebruikers dat een website bezoekt, zijn geen persoonlijke gegevens omdat ze niet aan een persoon zijn toegewezen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Tenzij meer specifieke informatie wordt verstrekt in dit Privacybeleid (bijvoorbeeld in het geval van de gebruikte technologieën), kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken op basis van de volgende wettelijke beginselen:

toestemming in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder a), van de GDPR – De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Uitvoering van een contract en precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 onder b van de GDPR – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Wettelijke verplichting op grond van art. 6 lid 1, onder c), van de BBPR – Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Bescherming van vitale belangen op grond van Art. 6 lid 1, onder d), van het BNPR – Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Redelijke belangen op grond van Art. 6 lid 1, onder f), van de GDPR – De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde te beschermen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren.

Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR de nationale regelgeving inzake gegevensbescherming in uw of ons land van toepassing kan zijn.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven voor andere doeleinden dan die welke in dit Privacybeleid zijn vermeld.

Wijzullenuwpersoonlijkegegevensalleenaanderdendoorgevenindien:

• u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder a), van de GDPR,

• de overdracht op grond van Art. 6 lid 1 letter f van de GDPR is noodzakelijk om redelijke belangen te vrijwaren, alsook om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een belang heeft dat bescherming verdient door uw gegevens niet bekend te maken,

• er is een wettelijke verplichting om de gegevens over te dragen in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub c van de GDPR, alsmede dit wettelijk is toegestaan en/of

• het is vereist volgens Art. 6 lid 1 sub b van de GDPR voor de verwerking van contractuele relaties met u.

Samenwerking met verwerkers

Wij selecteren zorgvuldig onze dienstverleners die persoonlijke gegevens voor ons verwerken. Indien wij op basis van een overeenkomst tot gegevensverwerking opdracht geven aan derden om persoonsgegevens te verwerken, gebeurt dit in overeenstemming met Art. 28 van de GDPR.

Overdracht naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken naar een derde land of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of het vrijgeven of doorgeven van gegevens aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit enkel om de hierboven beschreven redenen voor de doorgifte van gegevens.

Onder voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming of contractuele noodzaak, verwerken of staan wij toe dat gegevens alleen worden verwerkt in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichtingen door middel van zogenaamde standaardcontractclausules van de EU-commissie, het bestaan van certificeringen of bindende bedrijfsvoorschriften in overeenstemming met artikel. 44 – 49 van de BBPR.

Gegevensoverdracht naar de VS / Stopzetting van het ‚Privacy-shield‘

Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat met ingang van 16 juli 2020, als gevolg van een juridisch geschil tussen een particulier en de Ierse toezichthoudende autoriteit, het zogenaamde “Privacy-Shield”, een besluit van de EU-commissie inzake de gepastheid van gegevens overeenkomstig artikel 45 van het BBPR, dat een adequaat niveau van gegevensbescherming voor de VS onder bepaalde omstandigheden heeft bevestigd, niet langer met onmiddellijke ingang geldig is.

Het Privacy Schild vormt dus geen geldige wettelijke basis meer voor de overdracht van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten!

Als er überhaupt een overdracht van gegevens door ons naar de VS plaatsvindt of als een in de VS gevestigde dienstverlener door ons wordt gebruikt, verwijzen we daar expliciet naar in dit Privacybeleid (zie met name de beschrijving van de gebruikte technologieën op onze website).

Wat kan de overdracht van persoonsgegevens naar de VS betekenen voor u als gebruiker en welke risico’s zijn er aan verbonden?

Risico’s voor u als gebruiker zijn in ieder geval de bevoegdheden van de Amerikaanse geheime diensten en de juridische situatie in de VS, die naar de mening van het Europese Hof van Justitie geen adequaat niveau van gegevensbescherming meer garanderen. Het gaat hierbij onder andere om de volgende punten:

• Artikel 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) voorziet niet in beperkingen op de surveillancemaatregelen van de geheime diensten of in garanties voor niet-Amerikaanse burgers.

• De Presidentiële Beleidsrichtlijn 28 (PPD-28) voorziet niet in doeltreffende rechtsmiddelen voor de betrokkenen tegen acties van de Amerikaanse autoriteiten en vormt geen belemmering voor het nemen van evenredige maatregelen.

• De in het privacyschild voorziene ombudsman is niet onafhankelijk genoeg van de uitvoerende macht; hij kan geen bindende bevelen geven aan de Amerikaanse geheime diensten.

Wettelijk conforme doorgifte van gegevens naar de VS op basis van standaard contractuele bepalingen? 

De modelcontractbepalingen die de Commissie in 2010 heeft goedgekeurd (2010/87/EU van 5.2.2010), artikel. 46, lid 2, onder c), DGDPR, zijn nog steeds geldig, maar er moet een beschermingsniveau voor persoonsgegevens worden gewaarborgd dat gelijkwaardig is aan het niveau in de Europese Unie. Daarom zijn niet alleen de contractuele relaties met onze dienstverleners relevant, maar ook de mogelijkheid van toegang tot de gegevens door de Amerikaanse autoriteiten en het rechtssysteem van de VS (wetgeving en jurisdictie, administratieve praktijk van de autoriteiten).

De standaard contractuele clausules kunnen de autoriteiten in de VS niet binden en bieden daarom nog geen adequate bescherming in gevallen waarin de autoriteiten volgens de wet in de VS bevoegd zijn in te grijpen in de rechten van de betrokkenen zonder aanvullende maatregelen van ons en onze serviceprovider.

Wettelijk conforme overdracht van gegevens naar de VS op basis van uw toestemming?

Het is op dit moment omstreden of geïnformeerde toestemming en dus een bewuste en bewuste beperking van delen van uw grondrecht op gegevensbescherming wettelijk mogelijk is.

Welke maatregelen nemen we om ervoor te zorgen dat een gegevensoverdracht naar de VS in overeenstemming is met de wet?

Voor zover Amerikaanse aanbieders de mogelijkheid bieden, kiezen wij ervoor om gegevens op EU-servers te verwerken. Dit moet er technisch gezien voor zorgen dat de gegevens zich binnen de Europese Unie bevinden en niet toegankelijk zijn voor de Amerikaanse autoriteiten.

Bovendien onderzoeken we zorgvuldig de Europese alternatieven voor de gebruikte Amerikaanse instrumenten. Dit is echter een proces dat niet van de ene op de andere dag plaatsvindt, omdat het ook technische en economische gevolgen voor ons heeft. Alleen als het gebruik van Europese instrumenten en/of de onmiddellijke uitschakeling van de Amerikaanse instrumenten voor ons om technische en/of economische redenen onmogelijk is, worden de Amerikaanse dienstverleners momenteel nog steeds gebruikt.

Voor het verdere gebruik van de Amerikaanse instrumenten nemen we de volgende maatregelen:

Voor zover mogelijk wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van een Amerikaanse tool en wordt u vooraf op een transparante manier geïnformeerd over de werking van een dienst. De risico’s die gepaard gaan met de overdracht van gegevens naar de VS zijn in deze rubriek te vinden.

Wij stellen alles in het werk om standaardcontracten met Amerikaanse dienstverleners af te sluiten en aanvullende garanties te eisen. In het bijzonder eisen wij het gebruik van technologieën die geen toegang tot gegevens mogelijk maken, bijvoorbeeld het gebruik van versleuteling die zelfs niet door Amerikaanse diensten kan worden verbroken, of

anonimisering of pseudonimisering van gegevens, waarbij alleen de dienstverlener de opdracht aan een persoon kan geven. Tegelijkertijd hebben wij aanvullende informatie van de dienstverlener nodig als de gegevens daadwerkelijk door derden worden opgevraagd of als de dienstverlener alle rechtsmiddelen uitput totdat er überhaupt toegang tot de gegevens wordt verleend.

Opslagtermijn

Indien bij het verzamelen van gegevens geen expliciete bewaartermijn is aangegeven (bijvoorbeeld in het kader van een toestemmingsverklaring), zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met Art. 5 lid 1, onder e), van de GDPR, zodra het doel van de verwerking is bereikt. In dit verband willen wij erop wijzen dat wettelijke opslagverplichtingen een legitiem doel voor de verwerking van persoonsgegevens vormen.

Persoonlijke gegevens worden door ons in principe opgeslagen en bewaard tot de beëindiging van een zakelijke relatie of tot het verstrijken van eventuele toepasselijke garantie-, garantie- of verjaringstermijnen, bovendien tot het einde van eventuele juridische geschillen waarbij de gegevens als bewijs nodig zijn, of in ieder geval tot het verstrijken van het derde jaar na het laatste contact met een handelspartner.

Rechten van de betrokkenen

De betrokkeneheefthetrecht:

in overeenstemming met Art. 15 van de GDPR, om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande duur van de opslag, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of verzet, het bestaan van een recht van beroep, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet door ons zijn verzameld, alsmede het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de details daarvan;

in overeenstemming met Art. 16 van de GDPR, om onverwijld de correctie te eisen van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens;

in overeenstemming met Art. 17 van de GDPR, om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

in overeenstemming met Art. 18 van de GDPR, om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de stelling, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 21 van de GDPR;

in overeenstemming met Art. 20 van de GDPR, om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat ze worden doorgegeven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

in overeenstemming met Art. 21 van de GDPR, indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatig belang, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie of indien het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen bezwaarrecht, dat wij zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie aan te geven.

in overeenstemming met Art. 7 lid 3 van de GDPR kunt u te allen tijde uw toestemming aan ons intrekken. Als gevolg daarvan kunnen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten. U heeft onder andere de mogelijkheid om uw toestemming voor het gebruik van cookies op onze website met ingang van de toekomst in te trekken door onze Cookie-instellingen op te roepen.

Het doen gelden van de rechten van de betrokkenen

U beslist zelf over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Indien u dus gebruik wenst te maken van één van uw bovenvermelde rechten tegenover ons, kunt u ons contacteren per e-mail op info@pelletsheizung.at of per post, alsook per telefoon.

Stuur ons samen met uw aanvraag een kopie van een officiële foto-ID voor een duidelijke identificatie en ondersteun ons bij het concretiseren van uw aanvraag door vragen van onze verantwoordelijke medewerkers over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beantwoorden. Geef in uw aanvraag aan in welke rol (medewerker, sollicitant, bezoeker, leverancier, klant, etc.) en in welke periode u met ons in contact bent geweest. Dit stelt ons in staat om uw verzoek snel te verwerken.

Beveiliging van persoonsgegevens

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom, in overeenstemming met Art. 32 van de GDPR en rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding van gegevens die op deze gegevens betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling of selectie van hardware en software rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van privacy by design en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke voorinstellingen in overeenstemming met Art. 25 van de GDPR.

Ons begrip van veiligheid wordt ook toegepast op de processoren die we gebruiken.

Actualiteit van dit privacybeleid

Als gevolg van verdere ontwikkelingen of wijzigingen in de wettelijke vereisten kan het nodig zijn om dit Privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen. Het huidige Privacybeleid kan door u op elk moment hier op deze website worden gevonden en afgedrukt.

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u ons bereiken op info@pelletsheizung.at of op de andere contactgegevens die in dit Privacybeleid staan vermeld.

Over cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u een website bezoekt met behulp van uw browser. Deze bestanden doen geen kwaad en dienen alleen om de bezoeker van de website te herkennen. Bij een volgend bezoek aan de website met hetzelfde apparaat kan de in cookies opgeslagen informatie vervolgens worden teruggestuurd naar de website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“Third Party Cookie”).

 U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies over het algemeen wordt voorkomen of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Eenmaal ingesteld kunt u de cookies te allen tijde verwijderen. Hoe dit werkt kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser. Een uitleg over de browsers Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome vindt u op deze link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Verplicht

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om de technische werking van een website mogelijk te maken en voor u functioneel te maken. Het gebruik is gebaseerd op ons legitiem belang om een technisch foutloze website te leveren. U kunt echter in het algemeen het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen. < br />

Achternaam Doel Schepper Opslagtijd Domein

cookieconsent_modus bevat de informatie in hoeverre de gebruiker het gebruik van cookies heeft bevestigd. DataReporter GmbH Permanent www.google.com

cookieconsent_status bevat de informatie in hoeverre de gebruiker het gebruik van cookies heeft bevestigd. DataReporter GmbH Permanent www.google.com

_hjAbsoluteSessionInProgress telt het aantal sessies en kent aan elke bezoeker een anonieme identificatiecode toe. 30 minuten .oekofen.com

_hjid zorgt voor de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. Permanent .oekofen.com

_hjInclusiefInSessionSample telt het aantal sessies en kent aan elke bezoeker een anonieme identificatiecode toe. 2 minuten www.oekofen.com

_hjTLDTest zorgt voor de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. Sessie .oekofen.com

_uetweeën telt het aantal sessies en kent aan elke bezoeker een anonieme identificatiecode toe. 1 dag .oekofen.com

_uetvider zorgt voor de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. Wereld4U Permanent .oekofen.com

Statistieken

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Gebruik vindt alleen plaats met uw toestemming en alleen zolang u de betreffende cookie niet heeft gedeactiveerd.

Achternaam Doel Schepper Opslagtijd Domein

_ga Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google Permanent .oekofen.com

_gid Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 1 dag .oekofen.com

_hjInclusiefInPageviewSample Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. 2 minuten www.oekofen.com

Marketing

Marketing cookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht. Gebruik vindt alleen plaats met uw toestemming en alleen zolang u de betreffende cookie niet heeft gedeactiveerd.

Achternaam Doel Schepper Opslagtijd Domein

fr registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Facebook Permanent .facebook.com

MUID registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Bing Permanent .bing.com

NID registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google Permanent .google.com

_dc_gtm_UA-47410040-2 registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google 1 minuut .oekofen.com

_fbp registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Facebook Permanent .oekofen.com

_gcl_au registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google Permanent .oekofen.com

Over de cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone wanneer u een website bezoekt met behulp van uw browser. Deze bestanden doen geen kwaad en dienen alleen om de bezoeker van de website te herkennen. Bij een volgend bezoek aan de website met hetzelfde apparaat kan de in cookies opgeslagen informatie vervolgens worden teruggestuurd naar de website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“Third Party Cookie”).<br /><br /> U kunt uw browser zo instellen dat het opslaan van cookies over het algemeen wordt voorkomen of dat u telkens wordt gevraagd of u akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Eenmaal ingesteld kunt u de cookies op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dit werkt kunt u vinden in de helpfunctie van uw browser. Een uitleg over de browsers Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome vindt u op deze link: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Noodzakelijk

Technisch noodzakelijke cookies worden gebruikt om de technische werking van een website mogelijk te maken en voor u functioneel te maken. Het gebruik is gebaseerd op ons legitiem belang om een technisch foutloze website te leveren. U kunt echter in het algemeen het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen. <br />

Voornaam Doel Ontwikkelaar Bewaartijd Domein
__cd garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
__e_inc garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
__lfcc telt het aantal sessies en kent aan elke bezoeker een anonieme identificatiecode toe. Joomla   www.oekofen.com
_derived_epik dient voor de tijdelijke opslag van het mandje met goederen voor de bestellingen in het kader van een webshop.     www.oekofen.com
_epik garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
_webcare_consentid garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. DataReporter GmbH 12 maanden www.oekofen.com
arp_scroll_position garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
AUTO_LOGIN_clickedit Bewaar instellingen en voorkeuren zoals de huidige taalinstelling van de gebruiker.     www.oekofen.com
clickedit Bewaar instellingen en voorkeuren zoals de huidige taalinstelling van de gebruiker.     www.oekofen.com
com_chat_owner Bewaar instellingen en voorkeuren zoals de huidige taalinstelling van de gebruiker.     www.oekofen.com
CookieConsent garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.   6 maanden www.oekofen.com
cookieconsent_mode garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. DataReporter GmbH 12 maanden www.oekofen.com
cookieconsent_status garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. DataReporter GmbH 12 maanden www.oekofen.com
CookieScriptConsent garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.   6 maanden www.oekofen.com
MWG_Auth ensures the functionality, operation and login to internal tools such as CMS, internal gateways and portals. McAffee   www.oekofen.com
sb-closed garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
ssm_(ID) Bewaar instellingen en voorkeuren zoals de huidige taalinstelling van de gebruiker. Cloudflare Sessie www.oekofen.com
SWG_CS_HTTPS_1 garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
swg_https_(ID) garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen.     www.oekofen.com
TawkConnectionTime garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. Tawk Sessie www.oekofen.com
userCountry dient voor de tijdelijke opslag van het mandje met goederen voor de bestellingen in het kader van een webshop.   Sessie www.oekofen.com
userCountryPreference dient voor de tijdelijke opslag van het mandje met goederen voor de bestellingen in het kader van een webshop.   Sessie www.oekofen.com
wp-priv garandeert de functionaliteit en bruikbaarheid van de pagina en wordt gebruikt om fouten op te sporen. WordPress 1 uur www.oekofen.com
X-SIG-HTTPS-Umbrella-SAML telt het aantal sessies en kent aan elke bezoeker een anonieme identificatiecode toe. Cisco   www.oekofen.com

Statistieken

Statistische cookies verzamelen informatie over hoe websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Gebruik vindt alleen plaats met uw toestemming en alleen zolang u de betreffende cookie niet heeft gedeactiveerd.

Voornaam Doel Ontwikkelaar Bewaartijd Domein
_(ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. DataDog 15 minuten www.oekofen.com
__utma Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
__utmb Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 30 minuten www.oekofen.com
__utmc Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google Sessie www.oekofen.com
__utmz Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 6 maanden www.oekofen.com
_ga Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
_ga_(GA4-ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
_gac_(GA-ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
_gac_gb_(GA-ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
_gat Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 1 minuut www.oekofen.com
_gat_gtag_(GA-ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 1 minuut www.oekofen.com
_gid Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 1 dag www.oekofen.com
_hjFirstSeen Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Hotjar 30 minuten www.oekofen.com
com_avcliq_owner Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn.     www.oekofen.com
FPID Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 2 jaar www.oekofen.com
FPLC Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn. Google 20 uur www.oekofen.com
perf_(ID) Bevat informatie om gebruikers te onderscheiden van de pagina. Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken, zoals welke pagina’s relevant zijn.     www.oekofen.com

Marketing

Marketing cookies zijn afkomstig van externe reclamebedrijven en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door de gebruiker worden bezocht. Gebruik vindt alleen plaats met uw toestemming en alleen zolang u de betreffende cookie niet heeft gedeactiveerd.

Voornaam Doel Ontwikkelaar Bewaartijd Domein
_clck registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Microsoft 12 maanden www.oekofen.com
_dc_gtm_(GA-ID) registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google 1 minuut www.oekofen.com
_fbc registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Facebook   www.oekofen.com
_fbp registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Facebook 3 maanden www.oekofen.com
_gcl_au registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google 3 maanden www.oekofen.com
_gcl_aw registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google   www.oekofen.com
_gcl_dc registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google   www.oekofen.com
_gcl_gb registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google   www.oekofen.com
_hjAbsoluteSessionInProgress registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. HotJar 30 minuten www.oekofen.com
_hjid registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. HotJar 12 maanden www.oekofen.com
_hjIncludedInPageviewSample registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Hot Jar 2 minuten www.oekofen.com
_hjIncludedInSessionSample registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Hot Jar 2 minuten www.oekofen.com
_hjIncludedInSessionSample_(ID) registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Hot Jar 2 minuten www.oekofen.com
_hjSession registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Hotjar 12 maanden www.oekofen.com
_hjSessionResumed registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. HotJar   www.oekofen.com
_hjTLDTest registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. HotJar Sessie www.oekofen.com
_pin_unauth registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Pinterest 12 maanden www.oekofen.com
_uetmsclkid registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Microsoft   www.oekofen.com
_uetsid registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Microsoft Bing 1 dag www.oekofen.com
_uetvid registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Microsoft Bing 1 jaar www.oekofen.com
ab.storage.deviceId.(ID) registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Braze   www.oekofen.com
AnalyticsSyncHistory registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 1 maand .linkedin.com
bcookie registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 12 maanden .linkedin.com
bscookie registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 12 maanden .www.linkedin.com
lfuuid registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Kognitiv 6 maanden www.oekofen.com
li_gc registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 6 maanden .linkedin.com
lidc registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 1 dag .linkedin.com
ln_or registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 1 dag www.oekofen.com
mp_(ID)_mixpanel registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. MixPanel   www.oekofen.com
MUID registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Bing 1 jaar .bing.com
NID registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. Google 6 maanden www.google.com
UserMatchHistory registreert een unieke ID die de gebruiker identificeert en herkent. Wordt gebruikt voor gerichte reclame. LinkedIn 1 maand .linkedin.com